GPS: N 49° 36.5768', E 18° 29.1548'

Tel.: P. Miroslaw – 731 625 681.

Z internetu na toto číslo nelze posílat SMS! Zprávy jsou automaticky smazány /ochrana proti nežádoucí poště/.
Výstava dětských betlémů v kostele v Pražmě - od 25.12 do 31.1.2022 po každé mši sv. nebo můžete návštěvu kostela objednat telefonicky na tel. č. 731 625 681.  

Tříkrálová pobožnost: neděle 9.1. od 16.00.

Tříkrálová pobožnost bude letos místo koncertu, bude při ní možnost přispět do tříkrálové kasičky.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Milí farníci,

Na bohoslužbách platí tyto opatření: rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě (výjimkou jsou členové jedné domácnosti), dezinfekce rukou a respirátory. 

Z důvodu  protipandemických opatření prosím vyřizujte záležitosti telefonicky (křty, svatby, pohřby, pomazání nemocných, objednávání mší). (Tel: 731 677 568).

Svátost smíření můžete objednat i soukromě na staré faře na telefonním čísle farnosti. Děkuji Vám za Vaši vstřícnost, dary, věnovaný čas. Přeji Vám hodně Božího požehnání a zdraví. Pamatujme v modlitbách na naše rodiny, nemocné a ty, kteří je ošetřují, obzvlášť při modlitbě růžence ve 20.00 hodin.

Pamatuji na Vás v modlitbě!         

 P. Miroslaw