GPS: N 49° 36.5768', E 18° 29.1548'


Tel.: P. Miroslaw – 731 625 681.

Z internetu na toto číslo nelze posílat SMS! Zprávy jsou automaticky smazány /ochrana proti nežádoucí poště/.

Příprava dětí k prvnímu svatému přijímání - sobota 12.6.2021 v 16.30 v kostele v Pražmě.

Příprava na biřmování - 13.6.2021 v 10.30 v kostele v Janovicích.

130 let od posvěcení kostela v Janovicích! Mši sv. 20.6.2021 v 10.30 bude sloužit O.biskup Martin David. Při mši sv. udělí svátost biřmování. Srdečně zveme!

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Milí farníci,

Na bohoslužbách platí tyto opatření: rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě (výjimkou jsou členové jedné domácnosti), dezinfekce rukou a respirátory. Neplatí  omezení na 10% kapacity kostela.

Z důvodu  protipandemických opatření a oprav na faře prosím vyřizujte záležitosti telefonicky (křty, svatby, pohřby, pomazání nemocných, objednávání mší). (Tel: 731 677 568).

Svátost smíření můžete objednat i soukromě na staré faře na telefonním čísle farnosti. Děkuji Vám za Vaši vstřícnost, dary, věnovaný čas. Přeji Vám hodně Božího požehnání a zdraví. Pamatujme v modlitbách na naše rodiny, nemocné a ty, kteří je ošetřují, obzvlášť při modlitbě růžence ve 20.00 hodin.

Pamatuji na Vás v modlitbě!         

 P. Miroslaw

Příprava na biřmování probíhá on-line.