GPS: N 49° 36.5768', E 18° 29.1548'


Tel.: P. Miroslaw – 731 625 681.

Z internetu na toto číslo nelze posílat SMS! Zprávy jsou automaticky smazány /ochrana proti nežádoucí poště/.

Do odvolání se na staré faře ruší všechny přípravy a výuka náboženství!

POZOR! V ÚTERÝ 11.5. NEBUDE VEČERNÍ MŠE SV. V PRAŽMĚ!


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Milí farníci,

Od 26.4. na bohoslužbách platí tyto opatření: rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě (výjimkou jsou členové jedné domácnosti), dezinfekce rukou a respirátory. Neplatí  omezení na 10% kapacity kostela.

Z důvodu zpřísnění protipandemických opatření prosím vyřizujte záležitosti telefonicky (křty, svatby, pohřby, pomazání nemocných, objednávání mší). (Tel: 731 677 568).

Svátost smíření můžete objednat i soukromě na staré faře na telefonním čísle farnosti. Děkuji Vám za Vaši vstřícnost, dary, věnovaný čas. Přeji Vám hodně Božího požehnání a zdraví. Pamatujme v modlitbách na naše rodiny, nemocné a ty, kteří je ošetřují, obzvlášť při modlitbě růžence ve 20.00 hodin.

Pamatuji na Vás v modlitbě!           P. Miroslaw

Příprava na biřmování probíhá on-line.

28.05.2021 - NOC KOSTELŮ 28.05.2021 - NOC KOSTELŮ

Kostel sv. Jana Nepomuckého v Pražmě

Kostel sv. Josefa v Janovicích

Otevřeno pro návštěvníky od 18.00 do 21.00

 Celorepublikový program 

ZDE