GPS: N 49° 36.5768', E 18° 29.1548'

Tel.: P. Miroslaw – 731 625 681.

Z internetu na toto číslo nelze posílat SMS! Zprávy jsou automaticky smazány /ochrana proti nežádoucí poště/.

Pouť v Janovicích - 8.5. - mše sv. v 8.30.

Pouť v Pražmě - 22.5. - mše sv. v 7.00 a 10.30.

Milí farníci,

děkuji Vám za Vaši vstřícnost, dary, věnovaný čas. Přeji Vám hodně Božího požehnání a zdraví. Pamatujme v modlitbách na naše rodiny, nemocné a ty, kteří je ošetřují, obzvlášť při modlitbě růžence ve 20.00 hodin. Pamatujme v modlitbách na mír na Ukrajině a na celém světě. V Pražmě modlitba růžence za mír a májová pobožnost začíná 16.45 hod. v pondělí, úterý, pátek (kromě 1. pátku) a v  sobotu.

V hotelu Partyzán na Morávce jsou ubytováni uprchlíci z Ukrajiny. Prosíme Vás o finanční pomoc na jejich ubytování.

Přispět můžete do kasičky v kostele nebo na účet hotelu Partyzán, který je zřízen na tento účel: 123-6464610277/0100. 

Pamatuji na Vás v modlitbě!         

 P. Miroslaw

jarní koncert