GPS: N 49° 36.5768', E 18° 29.1548'

Tel.: P. Miroslaw – 731 625 681.

Z internetu na toto číslo nelze posílat SMS! Zprávy jsou automaticky smazány /ochrana proti nežádoucí poště/.

Milí farníci,

děkuji Vám za Vaši vstřícnost, dary, věnovaný čas. Přeji Vám hodně Božího požehnání a zdraví. Pamatujme v modlitbách na naše rodiny, nemocné a ty, kteří je ošetřují, obzvlášť při modlitbě růžence ve 20.00 hodin. Pamatujme v modlitbách na mír na Ukrajině a na celém světě.  V pondělí, úterý, pátek (kromě 1. pátku) a v sobotu v 16.45  srdečně zvu do kostela v Pražmě na růženec za mír ve světě.

Pamatuji na Vás v modlitbě!         

 P. Miroslaw

Farní den ve farnosti Morávka - 28.8.2022 od 14.30 v areálu "Florián" za obecním úřadem v Pražmě.