GPS: N 49° 36.5768', E 18° 29.1548'

Tel.: P. Miroslaw – 731 625 681.

Z internetu na toto číslo nelze posílat SMS! Zprávy jsou automaticky smazány /ochrana proti nežádoucí poště/.

Milí farníci,

děkuji Vám za Vaši vstřícnost, dary, věnovaný čas, úklid, výzdobu a za Vaši modlitbu.   Děkuji za všechny práce "v a kolem" kostela, staré a nové fary. Děkuji za povánoční úklid. V únoru srdečně zvu na růženec za mír a v postní době na křížové cesty. V neděli 11.2. při každé mši sv. udělím svátost pomazání nemocných. Pamatujme v modlitbách na naše rodiny, nemocné a ty, kteří je ošetřují, obzvlášť při modlitbě růžence ve 20.00 hodin. Pamatujme v modlitbách na mír na Ukrajině a na celém světě.   

Pamatuji na Vás v modlitbě!         

 P. Miroslaw

POUTĚ

Farnost Janovice: 21.4. – mše sv. v 8.30.

Farnost Morávka: (obce Morávka, Pražmo, Raškovice, Krásná)  12.5. – mše sv. v 7.00 a 8.40.

Upozorňujeme na změny bohoslužeb v pátek 1.3.: Na Pražmě bude mše sv. v 8.00 a pak korunka k Božímu Milosrdenství a Litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Večer nebudou žádné bohoslužby.

V Janovicích bude v 15.30 pobožnost k Božímu Milosrdenství a bohoslužba slova.