GPS: N 49° 36.5768', E 18° 29.1548'

Tel.: P. Miroslaw – 731 625 681.

Z internetu na toto číslo nelze posílat SMS! Zprávy jsou automaticky smazány /ochrana proti nežádoucí poště/.

Milí farníci,

děkuji Vám za Vaši vstřícnost, dary, věnovaný čas a za přípravu vánočních svátků.  Přeji Vám do nového roku hodně Božího požehnání a zdraví. Pamatujme v modlitbách na naše rodiny, nemocné a ty, kteří je ošetřují, obzvlášť při modlitbě růžence ve 20.00 hodin. Pamatujme v modlitbách na mír na Ukrajině a na celém světě.  V pondělí, úterý, pátek (kromě 1. pátku) a v sobotu v 16.15  srdečně zvu do kostela v Pražmě na růženec za mír ve světě.

Pamatuji na Vás v modlitbě!         

 P. Miroslaw


 Od 9.1. do 14.1. nebudou slouženy mše sv. v Pražmě a v Janovicích.

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT

 8.1. 16.30 v kostele v Pražmě.

                  Koncert připravila schola, děti  a mládež farnosti Morávka. 

               Dobrovolné vstupné bude věnováno na „Tříkrálovou sbírku“.