FARNOST MORÁVKA

 1654 - vydělením z arciknížectví (předchůdce děkanátu) těšínského vzniká arciknížectví frýdecké

 1762 - postaven dřevěný kostel 13 sáhů dlouhý a 7 široký, kaplanem je dosazen Jan Ešink ve věku 26 let

 1762 - založen hřbitov u kostela

 1763 - postaven byt pro varhaníka

 1777 - založena vesnice s názvem Praschma, později název Pražmo

 1785 - zřízena samostatná fara na Morávce a Jan Ešink se stal farářem (Morávka)

 1789 - hřbitov při kostele byl rozšířen

 1807 - 9. května svěcení základního kamene nového zděného kostela v blízkosti starého dřevěného

 1815 - zbořen starý kostel a na jeho místě postaven kamenný kříž (dle Aloise Miarky), některé zdroje však uvádějí rok 1875, kupříkladu oficiální stránky WWW obce Pražmo

 1814 - dostavěn kostel (dle morávecké kroniky)

 1817 - slavnostně zasvěcen kostel

 1824 - postavena zděná fara místo dřevěné

 1829 - zakoupen první velký zvon, který byl zasvěcen ke cti sv. Františka z Assisi a sv. Antonína Paduánského

 1843 - narozen Vincenc Zubek, kooperátor a kněz v Karviné, také byl kaplanem v polské části Těšína (část zvaná Ogrodzona, česky Ohrazená)

 

1848 - založen hřbitov na Zlani, neboť v kraji řádila epidemie

 1857 - jesuitské misie ve farní obci

 1859 - postaven hlavní oltář po vzoru mariánského kostela ve Frýdku

 1863 - vratislavský biskup Forster udělil ve farnosti svátost biřmovací pro 1632 duší

 1866 - Josef Bystřičan se narodil v moráveckém údolí Velký Lipový, pozdější farář porubské farnosti

 1883 - narodil se Jan Foldyna v obci Krásná, pozdější dobratický farář a místoděkan

 1890 - ve farnosti je 7698 katolíků, 50 židů a 46 protestantů

 1894 - tento letopočet hlásá křížek vedle bývalé pekárny kousek od zastávky Morávka-Vlaský

 1898 - smuteční mše za zavražděnou císařovnu Alžbětu v našem kostele

 1898 - slavnostní mše u příležitosti padesáti let panování Františka Josefa I.

 1902 - morávecký kaplan Josef Müller byl odvolán do Vidně

 1903 - do fary vnikli 2 lupiči, farář se však ubránil

 1908 - instalovány nové varhany

 1908 - slavnostní mše u příležitosti šedesáti let panování Franz Josefa I.

 1912 - vystavěny Boží muka v raškovickém místě zvaném Husinec

 1916 - zrekvírován zvon o váze 470 kg

 1917 - zrekvírován zvon o váze 234 kg

 1917 - oslavy sta let zasvěcení chrámu

 1941 - odevzdáno z farnosti 7 zvonů

 1958 - opravena střecha kostela

 1965 - na starém hřbitově pohřben poslední nebožtík

 1978 - farnost Morávka přechází z vratislavského biskupství pod arcibiskupství olomoucké (dle

Phdr. Davida Pindura), dle Aloise Miarky tomu tak bylo v roce 1977

 1994 - slavnostně odhalena socha sedícího Ježíše Krista u příležitosti výročí sv. Jana z Nepomuku

 1996 - farnost Morávka spadá pod nově zřízenou ostravsko-opavskou diecézi

 2007 - oslavy 200. výročí svěcení oltáře

 

Posloupnost farářů dle archivní pomůcky k inventáři archivního fondu (použito dle archivní pomůcky SOkA F-M a doplněno)

 P. Jan Ešink  1785 - 1812
 P. Ignác Winkler  1812 - 1824
 P. František Koczy (Kočí)  1824 - 1846
 P. František Fiziur  1846 - 1860 (?)
 P. Jan Kolář  1860 (?) - 1878
 P. Antonín Humplík  1878 - 1911
 P. František Skotnica  1911 - 1916
 P. Josef Pavlásek  1916
 P. Stanislav Weissmann  1916 - 1923
 P. Hubert Sojka  1923 - 1953
 P. Karel Majer  1953 - 1973
 P. Ladislav Mikulec  1973 - 1974
 P. ThDr. František Kalník  1974 - 1982
 P. ing. Karel Petráš  1982 - 1990
 P. Mgr. Rudolf Swienczek  1990 - (?)
 P. Mgr. Marcel Tesarčík  (?) - (?)
 P. Mgr. Andrzej Wójcik  1999 - 2009 (zemřel ve farnosti)
 P. Mgr. Mirosław CSsR  2009 -


Dle níže uvedených zdrojů sestavili:

Jakub Foldyna

(student oboru Historie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci)

a

Tomáš Foldyna

(student oboru Počítačová podpora v archivnictví na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové)

 


 

Použité zdroje:

Archivní pomůcka č. 941 k fondu farního úřadu Morávka uloženého v SOKA F-M. Zpracovali Jakub Gryžboň a Lubomír Kudělka.

Dostupná z WWW:   <http://vade.archives.cz/vade/extdoc/227202010/uvody/1580_941_farni_urad_moravka_1761-1951.pdf>.

Diecéze ostravsko-opavská: z historie diecéze [online]. [cit. 2010-01-12]. Dostupný z WWW: <http://www.doo.cz/cs/dieceze/z-historie.html>.

Kostel na Pražmě: historické zajímavosti [online] [cit. 2010-01-12]. Dostupný z WWW: http://zajimavosti.beskydy.cz/content/beskydy-<historicke-zajimavosti-cirkevni-stavby-sakralni-objekty-kostel-na-prazme.aspx>.

MIARKA, Alois. Morávka kdysi a dnes. 1. vyd. [s.l.] : [s.n.], 1991. 152 s.

NOVÁK, Karel. Z dějin farního kostela ve Frýdku. Praha : Pallata, 1994. 27 s. Vydala Duchovní správa ve Frýdku. Dostupný z WWW: <http://www.bazilika.net/b_fk.htm>.

Obec Krásná: osobnosti spjaté s obcí [online]. c2007 , 19. 09. 2007 [cit. 2010-01-12]. Dostupný z WWW: <http://www.obec-krasna.cz/index.php?z-krasne=1&detail=18&jazyk=cz>.

Obec Morávka: oficiální stránky obce [online], 20. 02. 2009. [cit. 2010-01-12]. Dostupný z WWW: <http://moravka.info/>.

PINDUR, David. Frýdecký děkanát v datech. WWW stránky římskokatolické farnosti hnojník [online]. 2010 [cit. 2010-01-12]. Dostupný z WWW: <http://www.farnost-hnojnik.cz/155-dekanstvi-frydek-historie.html>.

Internetové stránky obce Janovice: vznik a vývoj obce [online]. [cit. 2010-01-12]. Dostupný z WWW: <http://web.telecom.cz/oujanovice/wpages/obec.html>.

SOkA F-M, Archiv obce Morávka, Kronika Morávka - 1. díl. [online]. [cit. 2010-01-12]. Dostupný z WWW: <http://www.archives.cz/zao/media/fm/06_kroniky/Moravka/dil_1/index.html>.

SOKA F-M, Archiv obce Vyšní Lhoty, Kronika Vyšní Lhoty - 1. díl. [online]. [cit. 2010-01-12]. Dostupný z WWW:<http://www.archives.cz/zao/media/fm/06_kroniky/Vysni_Lhoty/dil_1/index.html>.

SOkA F-M, Místní národní výbor Janovice, Kronika Janovice - 1. díl. [online]. [cit. 2010-01-12]. Dostupný z WWW:<http://www.archives.cz/zao/media/fm/06_kroniky/Janovice/dil_1/index.html>.

SOkA F-M, Místní národní výbor Krásná, Kronika Krásná - 1. díl. [online]. [cit. 2010-01-12]. Dostupný z WWW: <http://www.archives.cz/zao/media/fm/06_kroniky/Krasna/dil_1/index.html>.

SOkA F-M, Místní národní výbor Pražmo, Kronika Pražmo - 1. díl. [online]. [cit. 2010-01-12]. Dostupný z WWW: <http://www.archives.cz/zao/media/fm/06_kroniky/Prazmo/dil_1/index.html>.

SOkA F-M, Místní národní výbor Raškovice, Kronika Raškovice - 1. díl. [online]. [cit. 2010-01-12]. Dostupný z WWW: <http://www.archives.cz/zao/media/fm/06_kroniky/Raskovice/dil_1/index.html>.